ผู้อำนวยการ

       Director1

 

           นางนปภา นิลน้อย

                ผู้อำนวยการ

 

รายงานการประเมินผลSAR

 Download ฉบับประถมวัย

Download ฉบับอนุบาล

รวมภาพกิจกรรม

Dowloadภาพกิจกรรม


Ads on: Special HTML

หนังสือE-Bookของสสวท.

 

 

คู่มือครู การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

หนังสือเรียนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คู่มือครู การเรียนรู้คณิตศาสตร์

หนังสือเรียนการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

Download Brian yim

หนังสือโครงการพัฒนาสู่อาเซียน

โรงเรียนเทพพิทักษ์
พิธีไหว้ครูประจำปี2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 09:55 น.
Share

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทพพิทักษ์ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี2559

   
   
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 10:17 น.
 
รายงานการประกันคุณภาพภาพในของโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2016 เวลา 10:06 น.
Share

การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรม ตามปกติของสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา

ว่าการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด

ระบบประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายใน มีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการไม่ให้เกิดการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะส่งผลถึงผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้นการดำเนินการประกันคุณภาพ
จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับระบบการทำงานซึ่งมีความสัมพันธ์ และต่อเนื่องกันดังนี้
1) การควบคุมคุณภาพ เป็นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน
การวางแผน และการดำเนินงานตามแผน โดยมีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
2) การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสม อาทิ เช่น การสังเกตพฤติกรรมและกระบวนการทำงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การสอบถาม
การสัมภาษณ์ การพิจารณาหลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน ตัวอย่างผลงาน และแฟ้มสะสมงาน
ตลอดจนการใช้แบบสำรวจ แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบวัดมาตรฐาน เป็นต้น
โรงเรียนเทพพิทักษ์ ด้ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับดีเยี่ยม

ซึ่งแสดงให้ทราบว่าทางโรงเรียนมีคุณภาพในการเรียนการสอนเป็นอย่างดีและเอาใจใส่

ต่อบุตรหลานของท่านทุกๆคน
ดังรายงานดังนี้

 

 ดาวน์โหลด 

1.แบบสรุปรายงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา( SAR) 

ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับประถมวัย

 

 

2. สรุปรายงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา(SAR)
ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2016 เวลา 11:03 น.
 
นำเสนอผลงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2016 เวลา 11:49 น.
Share

นำเสนอผลงานนักเรียนเทพพิทักษ์
ครูนานาชาติ งานอบรมสัมมนาครูนานาชาติทั่วโลก

   
   

 

 

 

สถานบัน NIST เป็นโรงเรียนนานาชาติ ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2016 เวลา 12:01 น.
 
Sport Day PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2016 เวลา 11:15 น.
Share

โรงเรียนเทพพิทักษ์ร่วมงานแข่งขันกีฬาระดับอนุบาล ที่โรงเรียนวัดไทรใหญ่

 

   
   

 

ฟุตซอลระดับอนุบาล  โรงเรียนเทพพิทักษ์พร้อมนักกีฬาและกองเชียร์ร่วแข่งขัน

   
   
 
ขอแสดงความยินดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันพุธที่ 13 มกราคม 2016 เวลา 10:31 น.
Share
 
 โรงเรียนเทพพิทักษ์ขอแสดงความยินดี ผอ.นปภา นิลน้อย ได้รับเกียรติบัตรครูแสนดีประจำปี 2559
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456789ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 4 จาก 9

ผู้รับใบอนุญาต

      Director2

 

        นายสุเทพ   นิลน้อย

           ผู้รับใบอนุญาต

                                                                                                                                                                                 

website statistics

 

Polls

ความคิดเห็นต่อเว็บไซด์
 

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |

Random Image

seconvote1.jpg

อำนวยความสะดวก

บัญชีคำพื้นฐานปฐมวัย-ป.6

     ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่

จิตวิทยาการเลี้ยงเด็กเอาแต่ใจตัวเอง


ใช้จิตวิทยาในการเลี้ยงเด็กดื้อ เอาใจตัวเอง มาดูคลิปนี้ .... เชื่อว่า มีการเปลี่ยนแปลงกับลูกของคุณอย่างแน่นอน


Ads on: Special HTML