ผู้อำนวยการ

       Director1

 

           นางนปภา นิลน้อย

                ผู้อำนวยการ

 

รายงานการประเมินผลSAR

 Download ฉบับประถมวัย

Download ฉบับอนุบาล

รวมภาพกิจกรรม

Dowloadภาพกิจกรรม


Ads on: Special HTML

หนังสือE-Bookของสสวท.

 

 

คู่มือครู การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

หนังสือเรียนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คู่มือครู การเรียนรู้คณิตศาสตร์

หนังสือเรียนการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

Download Brian yim

หนังสือโครงการพัฒนาสู่อาเซียน

โรงเรียนเทพพิทักษ์
แหล่งเรียนรู้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:17 น.
Share

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน

เป็นกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทพพิทักษ์

เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้จริง และยังเป็นโอกาสที่ครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันนอกโรงเรียน 

เป็นการเสริมสร้างพัฒนาสมองของนักเรียนให้รับรู้สู่โลกกว้าง สร้างโอกาสเสริมทักษะชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วย

แหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมี 2 ประเภทคือแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น

1. แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน

1.1 แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ฯลฯ

1.2 แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระ ห้องสมุดเคลื่อนที่

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องมัลติมีเดีย  ห้องเรียนสีเขียว

ห้องพิพิธภัณฑ์  สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สวนสุขภาพ สวนหิน สวนหย่อม

สวนผีเสื้อ บ่อเลี้ยงปลาเรือนเพาะชำ ต้นไม้พูดได้ ฯลฯ

2. แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

2.1 แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น สภาพแวดล้อม ป่า ภูเขา แหล่งน้ำ ทะเล สัตว์ ฯลฯ

2.2 แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชน วิถีชีวิต อาชีพ ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม สถาบัน

โบราณสถาน,สถานที่สำคัญ แหล่งประกอบการเช่น การเพาะเห็ด การทำสวน-ผัก การประกอบอาชีพต่างๆของชุมชน

 

 

ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง
คุณพี่ธิติรัตน์. เป็นวิทยากรให้นักเรียนที่ไปศึกษาจากแหล่งความรู้นอกห้องเรียน

   

 

แปลงปลูกผักบุ้ง

   

 

แหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพบางคูรัดนาข้าว

   

 

เสริมสร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรภายนอกให้กับ

นักเรียนอนุบาลเทพพิทักษ์เรียนรู้การปลูกดอกไม้ โดยผู้ใหญ่เฉลา คงคล้าย หมู่ 5 บางคูรัด

   
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2015 เวลา 13:28 น.
 
วันสถาปนาลูกเสือไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 20:41 น.
Share

 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย

ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม

ของทุกปีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

ผอ.นปภา นิลน้อย จัดกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียนเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่าน

ทางราชการจึงได้กำหนดวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น

“วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”

 

   
   

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 20:58 น.
 
เลือกตั้งประธานนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:09 น.
Share

โรงเรียนเทพพิทักษ์ด้จัดให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถม

มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย

   
   
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:28 น.
 
พิธีไหว้ครูประจำปี2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2015 เวลา 20:30 น.
Share

โรงเรียนเทพพิทักษ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558

 

   
   
   
   
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:30 น.
 
คณะครูศึกษาดูงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2015 เวลา 09:53 น.
Share

          ผู้อำนวยการ นปภา นิลน้อย นำคณะครูรงเรียนเทพพิทักษ์

ศึกษาดูงาน"เรื่องการจัดทำสื่อและนวัตกรรม" และการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การจัดรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง,การเตรียมความพร้อม

เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน,การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook

สู่การปฏิบัติ ในทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 

จ.นนทบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โดยมี

อาจารย์วัลลา คงธรรมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

     
     
   

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:33 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456789ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 7 จาก 9

ผู้รับใบอนุญาต

      Director2

 

        นายสุเทพ   นิลน้อย

           ผู้รับใบอนุญาต

                                                                                                                                                                                 

website statistics

 

Polls

ความคิดเห็นต่อเว็บไซด์
 

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |

Random Image

pic05.jpg

อำนวยความสะดวก

บัญชีคำพื้นฐานปฐมวัย-ป.6

     ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่

จิตวิทยาการเลี้ยงเด็กเอาแต่ใจตัวเอง


ใช้จิตวิทยาในการเลี้ยงเด็กดื้อ เอาใจตัวเอง มาดูคลิปนี้ .... เชื่อว่า มีการเปลี่ยนแปลงกับลูกของคุณอย่างแน่นอน


Ads on: Special HTML