ความคิดเห็นต่อเว็บไซด์

ความคิดเห็นต่อเว็บไซด์
มีประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
5  50%
มีข้อมูลที่น่าสนใจ
2  20%
ต้องการให้มีสาระการเรียนรู้มากขึ้น
1  10%
ต้องการเพิ่มบทความ
1  10%
สวยงามน่าสนใจ
1  10%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  10
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015 เวลา 13:34 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2023 เวลา 18:40 น.