ความคิดเห็นต่อเว็บไซด์

ความคิดเห็นต่อเว็บไซด์
มีประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
5  45.5%
มีข้อมูลที่น่าสนใจ
3  27.3%
ต้องการให้มีสาระการเรียนรู้มากขึ้น
1  9.1%
ต้องการเพิ่มบทความ
1  9.1%
สวยงามน่าสนใจ
1  9.1%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  11
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015 เวลา 13:34 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2023 เวลา 22:04 น.