กิจกรรมโรงเรียนสีขาว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:31 น.

        ตามการเรียนการสอนสมัยใหม่ในรูปแบบ BBL ในข้อที่ให้โรงเรียนต้องจัดให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน

เช่นเชิญเป็นวิทยากร ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชุมชนเช่นวันเข้าพรรษาแห่เทียน กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

เป็นต้นฯลฯซึ่งโรงเรียนเทพพิทักษ์ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด

พานักเรียนร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติด

   
 

 

 

Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2015 เวลา 20:45 น.